STRECHY
KROVY
KRYTINY
KLAMPIARINA
IZOLÁCIE
PODKROVIA
RODINNÉ DOMYDODÁVKA A MONTÁŽ KROVOV

 • zabezpečíme dodávku reziva pre Váš krov,
 • vykonávame montáž krovov a to nielen klasických, ale aj moderných styčníkových,
 • nami zabudované rezivo je ošetrené proti napadnutiu drevokazným hmyzom,
 • v prípade požiadavky vieme opatriť rezivo aj protipožiarnym náterom


DODÁVKA A MONTÁŽ KRYTÍN

 • sme profesionálna firma pre montáž všetkých druhov krytín, 
 • sme zaškolený pre montáž Bramac, Tondach, Cembrit, Stamina,
 • pri montáži postupujeme podľa najnovších poznatkov v odbore,
 • používame kvalitné strešné fólie Dorken, Tyvek a pod.
MONTÁŽ IZOLÁCIÍ PLOCHÝCH
STRIECH

 • sme zaškolená firma pre montáž izolácií plochých striech ako mPVC fólií, Sikaplan, Fatrafol a pod., tak aj asfaltových krytín Wedag, Dechtochema a pod.REKONŠTRUKCIA
PAMIATKOVÝCH
A HYSTORICKÝCH OBJEKTOV

 • máme skúsenosti s rekonštrukciou pamiatkových objektov ako napríklad striech na Bratislavskom hrade, Jezuitský kostol v Bratislave, Kaštieľ v Ivanka pri Dunaji, kostol a kláštor sv. Uršule v Bratislave, Habánsky mlyn v SobotištiMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ

 • vykonávame klampiarske práce a to ako klasické plechové krytiny ako aj profilované krytiny s materiálov meď, titánzinok, farbený plech aj pozinkPRESTAVBA PODKROVNÝCH
PRIESTOROV

 • ponúkame Vám naše znalosti pri rekonštrukcií a prestavbe podkrovných priestorov na obytné priestory

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA
RODINNÝCH DOMOV

 • zrealizujeme Vašu predstavu o novom dome, prípadne zrealizujeme rekonštrukciu Vášho staršieho domu